Kurser & Priser
Personlig Träning (inkl.moms 6%)

1 tim träning
30 min träning

Grupper och företagsinterna pass
(max 6 st)

Kalipermätning
Kostprogram
1 tim stretching
1 tim träning + ½ tim stretching
Föreläsningar


750:-
400:-


Offereras

300:-
750:-/timme
750:-
1 100:-
Offereras