Träning
Det finns inga genvägar till en sundare hälsa och kropp. Enda sättet är träning och rätt kost. Och det kan jag hjälpa dig med. Jag kan ge dig de verktyg du behöver. Det är upp till dig att själv att påverka din hälsa, men tillsammans med mig är det lättare att nå målet.

Varför är träning så viktigt? Kroppen är skapad för att användas, och då med betoning på kroppsarbete. De senaste decennierna har vi fått allt mer stillasittande arbeten, som i förlängning gjort att vi svenskar blir mer överviktiga och att vi får problem med rygg/nacke. Man ser idag skrämmande statistik från folkhälsoinstitutet att hjärt- och kärlsjukdomar ökar p g a en felaktig kosthållning. Även benskörhet blir allt vanligare.
Stacks Image 43

Allt detta kan förebyggas/avhjälpas
– med träning och rätt kost.