Massage/behandling
Idrottsmassage
Med idrottsmassageteknik lokaliseras eventuella skador, muskelsvaghet, stelhet och muskelknutar. Behandlingen skräddarsys för att passa individuellt. När det gäller idrottare, tas hänsyn till idrottens art och var i träningsperioden idrottaren befinner sig. Behandlingssättet kan variera avsevärt från tränings- till tävlingsperiod.

Idrottsmassage passar även icke idrottande, som ibland behöver denna form av massage för att komma tillrätta med t ex stela nackar och ryggar, gamla skador och snedheter från olyckor.

Vid idrottsmassage behandlas systematiskt de ytliga vävnaderna först för att sedan gradvis fortsätta till de djupare lagren. Både längs- och tvärgående massagegrepp används och kompletteras med djup friktionsmassage och tryckteknik vid behov. Behandling och undersökning begränsas inte bara till muskler utan inkluderar även senor, fästen och muskelhinnor.
Triggerpunktsmassage
En massageform som många, även icke idrottande, behöver för att komma tillrätta med t ex stela nackar och ryggar, gamla skador och snedhet från olyckor.

Stillasittande och statisk belastning tycks vara riskfaktorer medan aktiva personer klarar sig bättre.
En triggerpunkt är en hyperirritabel punkt längs en spänd sträng i en för övrigt avslappnad muskel. Smärta från en triggerpunkt kan variera från lätt till mycket svår och rörelsehämmande, t ex nackspärr.

Konventionell massage är det mest avancerade sättet att lokalisera triggerpunkter. Triggerpunkter behandlas med massage och speciell pressur- och töjteknik.