Specialkompetens

Jag har lång erfarenhet av att bedöma människors rörlighet i kroppen och därmed kunna hitta bra övningar för att komma tillrätta med t ex inskränkningar i rörelseschemat. Jag gör en okulär screening över dig, när du utför visa givna rörelser. Därefter görs relevanta tester och eventuella behandlingar.

Utifrån ditt behov kan jag lägga upp en just den träningen du behöver. Om det handlar om en skada som ska rehabiliteras, om du ska hårdträna inför en elitsatsning eller om du kanske bara vid komma vidare och förbättra din egen träning.

Jag har många års erfarenhet, bred utbildning och en väldigt bred kompentens och kan hjälpa till med:

  • Muskeluppbyggnad efter en större olycka eller personer som drabbats av motorneuronsjukdomar som t ex ALS, där träningen under hela fortskridandet av sjukdomsförloppet är en mycket viktig del, för så god livskvalité som möjligt

  • Elitsatsning inom många idrotter. Allt från golf till bodybuilding

  • Konditions- och pulsbaserad träning. Förbättra din tid i löparspåret eller satsa på multitävlingar

  • Träning för seniorer med nedsatt rörlighet, minskad muskelmassa, benskörhet och bristande kondition. Lär dig hur du åldras med värdighet.

  • Rehabiliteringsträning efter en skada, träning för att komma till rätta med en scolios eller en sned höft, stel rygg/skulderparti, knäproblem efter ett yttre trauma eller t ex axel som gått ur led

  • Träning av barn – mångas tro om barnträning bygger på myter! Jag har tagit del av den senaste forskning om träning för barn

  • Träning under och efter graviditeten. Ibland kan det vara svårt att veta hur mycket man kan och bör belasta kroppen i visa övningar i dessa faser i livet

  • Kostplanering åt människor både med viktnedgång och viktökning som mål. Jag har även arbetat med kostrådgivning för: diabetessjuka, t ex efter en hjärtoperation, vid för höga blodfetter, njursjukdom, inflammatoriska sjukdomar som t ex Crohns

Jag lär ut hur du själv ska kunna optimera din träning med dina förutsättningar mot dina mål!