PT Peter Söderling
Sedan många år tillbaka jobbar jag som Licensierad Personlig Tränare. Licensen innebär att jag varje år måste avlägga ett prov för att säkerställa mina kunskaper inom anatomi, träningslära biomekanik pedagogik nutrition m m – en kvalitetskontroll för klientens bästa.

Jag uppdaterar mig dagligen gällande nya forskningsrön kring kost och träning i alla dess former. Både via olika forskningssajter och serösa forum. Jag utbyter även erfarenheter och tar del av nyheter från kollegor och representanter i branschen.

Det mest utmanade och roligaste med mitt yrke är tillfredställelsen över mina klienters framsteg!

Mitt arbete är att utbilda klienten inom träning och kost till ett hälsosammare liv. Att lära hur man tränar kroppen på ett säkert och skadefritt sätt. Både med inriktning mot viktnedgång, muskelbyggande och rörlighet. Mycket funktionell styrketräning med stabilitetstänkande och balans, men lika ofta traditionell styrketräningen och konditions- och förbränningsträning. Träningsformer som är lika grundläggande för motionärer som för elitidrottaren.

En licensierad personlig tränare har en ansvarsförsäkring genom Svenska Personlig Tränare-förbundet. Efter avklarat licensprov erhåller man licens och försäkring genom förbundet. Relicensiering görs sedan en gång om året.

Gå in på www.trainersonline.se för att ta reda på
vilka som har licens från Personal Training School.