BMI
Det finns ett enkelt test för att kolla sin hälsa. Detta är ett bättre test än kalipermätning på väldigt obesa personer. Det är dock lite missvisande på muskulösa personer, som får ett för högt värde där ”övervikten” består av hälsosam muskelmassa.

Här kan du lätt beräkna ditt BMI. Ställ in vikt och längd för att se ditt BMI-värde.
Beräkna din BMI
Skalan ovan är rekommenderade värden hos ”normala” människor.
Att använda sig av skalan på människor med stor muskelmassa, väldigt långa personer samt barn som växer rekommenderas inte.